Popfestival met regionaal talent in 1985 en 1986 in Beetsterzwaag.

Artikel Leeuwarder Courant 22-08-1986

 

Recencie LC Jacob Haagsma 1986

Leeuwarder Courant 16-08-1985