Popconcerten één grote manipulatie van het grammofoonkapitaal.

 

LC 1978