Promotie artikel in het weekblad Actief van woensdag 11 maart 2015